Som företagare är det viktigt att få inspiration från flera olika håll. Bland annat finns ett flertal företagsbloggar och webbplatser där inspiration, råd och fakta hittas. En av dessa är Kopit.se. Nedan presenteras sammanfattningar av några av artiklarna på webbplatsen:

Använda internet för att hitta företagsuppgifter

Med offentlighetsprincipen i Sverige finns ett mycket stort antal företagsuppgifter tillgängliga om de flesta företag i Sverige. Det går exempelvis att se omsättning, resultat, antal anställda osv. Beroende på vilka företagsuppgifter som önskas kan olika webbplatser och tjänster utnyttjas. En del av dessa är gratis medan andra kostar. Exempel som nämns på kopit.se:

  • Allabolag.se
  • UC.se
  • Hitta.se

Så marknadsför du ditt företag lätt

Måste marknadsföring vara dyrt? Många företagare väljer att inte satsa något alls på marknadsföring eftersom de ser detta som en så stor kostnad. I artikeln ”Marknadsför ditt företag” på Kopit.se presenteras flera olika vägar till effektiv marknadsföring. Vissa kostar en hel del – andra är helt gratis. I grunden handlar det om att vara kreativ, se möjligheter och förstå att allt som företaget gör är marknadsföring, direkt eller indirekt.

Hjälp med bokföringen

De allra flesta företag behöver få hjälp med bokföringen. Men nivån varierar kraftigt. Detta från att enbart få hjälp med att komma igång med automatisk bokföring via banken till manuell bokföring av en redovisningsbyrå. Bokföring blir allt mer digital vilket innebär stora fördelar för företagarna. Detta utifrån att bokföringen både blir billigare och enklare att hantera. Men samtidigt kan det vara tryggt att ha någon att tillfråga vid behov. Ofta sker skräddarsydda lösningar helt utifrån företagets unika behov.

Hitta drömjobbet med rekryteringsföretag

Ett fåtal artiklar på kopit.se har arbetstagarens perspektiv. De flesta har däremot företagarens perspektiv. Ett exempel är artikeln om hur rekryteringsföretag kan hjälpa personer att hitta drömjobbet.

Att anmäla sig till ett rekryteringsföretag innebär att uppgifterna läggs in i företagets databas. När de får förfrågan från en kund om passande arbetskraft ser de över databasen och letar upp passande personer. Eftersom de får betalt för matchning behöver de lägga stor vikt på att intervjua och skapa sig en bild av varje person i databasen. Därmed skapas även förutsättningen för att drömjobbet lättare kan hittas.

Mer artiklar på kopit.se

  • Rekrytera rätt kompetens
  • Vad är en körjournal?
  • Att vårda en organisation
Kopit.se – Om företagstjänster och företagande