Advisor PPM – Strategier för ett bättre pensionssparande

För att få ut så mycket som möjligt av ditt premiepensionssparande är det viktigt att välja rätt fonder. Det är dock inte alltid lätt att veta vilka slags fonder man ska välja, vilken spridning som är bäst, eller när det är dags att byta fonder. Varför inte ta hjälp av Advisor PPMs professionella rådgivare för att välja fonder.

Premiepensionssparandet är ett pensionssparande som innebär valfrihet för den enskilde pensionsspararen. För att få så mycket ut av denna valfrihet som möjligt är det dock viktigt att veta vilka fonder du bör placera dina pengar i. Om du tycker att det tar för mycket tid att sätta dig in i och hålla koll på olika fonder kan du ta hjälp av Advisor PPM som gör det åt dig.

Vilken är Advisor PPMs strategi?

Advisor PPM arbetar för att göra långsiktiga val åt sina kunder. Målet är att du ska slippa byta fonder i onödan, men Advisor PPM har koll på när det ändå är bästa att byta fond. Den kollen har de som resultat av att konstant arbete med bevakning av fonderna. De som arbetar för Advisor PPM har även kunskap om hur du bäst böra sprida dina fonder för att skapa en bra balans vad gäller risker, avkastning och geografisk spridning.

Advisor PPMs egen fond

När du tar hjälp av Advisor PPM för ditt pensionssparande placeras en del av dina pengar i Advisor PPMs egen fond Advisor Världen. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad på långsiktig investering. Fokus för investeringen är Norden och övriga Europa samt Nordamerika. Advisor världen är ett bra komplement till de övriga fonder som Advisor PPMs fondrådgivare väljer åt dig. 

Ta hjälp av Advisor PPM

Ta hjälp av Advisor PPM för att placera dina pengar redan nu. Det är viktigt att ha en lång sparhorisont, på minst tio år. Anledningen är att vissa fonder kan gå bakåt under ett enskilt år, men på lång sikt ändå gå framåt. Därför är det lika bra att redan nu låta dina pensionspengar placeras i strategiska fonder, och så att du kan ha is i magen om en fond tillfälligt skulle gå bakåt. För att använda dig av Advisor PPMs tjänster behöver du bara gå in på hemsidan och registrera dig. Där kan du även läsa mer om avkastning och kostnader för att skapa dig en bild av om Advisor PPM är något för just ditt premiepensionssparande.

Advisor PPM – Strategier för ett bättre pensionssparande